Objekti

KATAVA OIL

Vaše odredište je u našim rukama.

Na osnovu rezultata provedene inspekcije prikazane u Izvješću o ocjenjivanju usklađenosti - broj br. IA-532/21 od 03.11.2021. godine, a u vezi provođenja kontrole kvaliteta “Inter acta” d.o.o. Mostar- izdaje Certifikat o kontroli kvaliteta, kojim se potvrđuje da su ispitane vrijednosti karakteristika kvaliteta gore navedenog predmeta inspekcije USKLAĐENE i ODGOVARAJU zahtjevima specificiranim u standardu i Odluci br. 148 VM BiH, Sl. Glasnik BiH, br. 27/02, izmjeni Odluke-Sl. glasnik BiH, br. 28/04, ostalim Odlukama o izmjenama, dopunama i produženjima Odluke o kakvoći TNG-a, koje su na snazi u FBiH i Zakonu o naftnim derivatima u Federaciji BiH, Sl. Novine FBiH br. 52/14.

EURODIESEL

DS 2.76

EUROSUPER

BMB
95
2.56

MINI MARKET

FREE WI-FI

CAR WASH

CAFFE BAR KISS

Mjesto za prvu jutarnju kavu, pivo s kolegama i praćenje sportskih programa. U sklopu objekta se nalazi i kladionica Formula za sve one koji vole okušati sreću uz pivo.

KAFA

ALKOHOLNA PIĆA

ČAJ

BEZALKOHOLNA PIĆA